عکس مغز

عکس مغز
عکس مغز
عکس مغز
عکس مغز
عکس مغز
عکس مغز
عکس مغز
عکس مغز

مغز ما با دریافت انبوهی از تصاویر در اطرافمان تلاش دارد مفهوم واقعیت را برای ما نمایان کند و این تجزیه و تحلیل در کسری از ثانیه انجام می‌گیرد. در این میان گاهی مغز …

گالری تصویری عکسهای آلبرت انیشتین شامل عکسهای ششخصی،خانوادگی و دوران کودکی. … عکس مغز اینشتین که توسط دکتر هاروی در سال ۱۹۵۵ استخراج شد.

سال ۲۰۱۲ نتیجه پژوهش مفصلی بر روی چهارده عکس منتشر نشده از مغز انشتین که از ” زوایای غیر متعارف” گرفته شده بودند منتشر شد. همچنین در سال ۲۰۱۳ نتیجه پژوهش…

ادامه خواندن “عکس مغز”